GOALSERVE.COM LIVE XML FEED -- STARTS FROM $75 MONTHLY
PLACE YOUR BET TODAY - GOALSERVE ODDS
Get Live XML Feeds for your Website Now!
JAPAN
Japan: Npb
16.08.2018
Yokohama BayStars
Chunichi Dragons
16.08.2018
Rakuten Gold. Eagles
Fukuoka S. Hawks
16.08.2018
Hiroshima Carp
Hanshin Tigers
16.08.2018
Chiba Lotte Marines
Nippon Ham Fighters
16.08.2018
Orix Buffaloes
Seibu Lions
16.08.2018
Yomiuri Giants
Yakult Swallows
15.08.2018
Yokohama BayStars 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Chunichi Dragons 0 2 2 0 0 1 0 0 5
15.08.2018
Rakuten Gold. Eagles 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Fukuoka S. Hawks 0 2 0 2 0 2 0 0 6
15.08.2018
Hiroshima Carp 0 0 3 1 0 1 1 0 0 6
Hanshin Tigers 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
15.08.2018
Chiba Lotte Marines 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nippon Ham Fighters 0 0 2 0 0 0 1 1 4
15.08.2018
Orix Buffaloes 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Seibu Lions 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
15.08.2018
Yomiuri Giants 0 2 2 0 0 0 4 2 1 11
Yakult Swallows 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5
14.08.2018
Yokohama BayStars 0 1 1 0 0 1 1 0 2 6
Chunichi Dragons 2 0 2 0 0 0 1 0 0 5
14.08.2018
Rakuten Gold. Eagles 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Fukuoka S. Hawks 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14.08.2018
Hiroshima Carp 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4
Hanshin Tigers 0 0 0 1 2 0 0 4 7
14.08.2018
Chiba Lotte Marines 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Nippon Ham Fighters 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
14.08.2018
Orix Buffaloes 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Seibu Lions 0 1 1 0 0 2 0 2 0 7
14.08.2018
Yomiuri Giants 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Yakult Swallows 1 0 0 2 0 1 0 0 2 6
12.08.2018
Yomiuri Giants 1 1 0 0 4 2 0 0 0 8
Hiroshima Carp 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4
12.08.2018
Hanshin Tigers 2 0 0 1 0 0 0 2 0 5
Yokohama BayStars 0 2 2 0 2 3 1 2 12
Japan: Npb - All Stars
14.07.2018
Pacific league 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5
Central league 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13.07.2018
Central league 0 3 2 0 0 0 0 1 0 6
Pacific league 5 0 0 0 0 2 0 0 7
Japan: Npb - Pre-Season
25.03.2018
Chiba Lotte Marines 0 0 0 3 0 4 0 0 0 7
Chunichi Dragons 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
25.03.2018
Fukuoka S. Hawks 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Hiroshima Carp 0 0 0 3 1 0 0 0 4
25.03.2018
Hanshin Tigers 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Orix Buffaloes 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25.03.2018
Rakuten Gold. Eagles 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Yomiuri Giants 0 0 0 0 0 0 4 0 4
25.03.2018
Yakult Swallows 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nippon Ham Fighters 0 0 1 0 0 1 1 0 3
25.03.2018
Seibu Lions 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Yokohama BayStars 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4
24.03.2018
Chiba Lotte Marines 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Chunichi Dragons 3 0 1 4 0 0 1 0 9
24.03.2018
Orix Buffaloes 0 4 0 1 0 0 0 0 1 6
Hanshin Tigers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24.03.2018
Yakult Swallows 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Nippon Ham Fighters 1 0 0 1 0 0 0 0 2
24.03.2018
Rakuten Gold. Eagles 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Yomiuri Giants 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
24.03.2018
Hiroshima Carp 0 0 4 0 0 0 1 0 0 5
Fukuoka S. Hawks 0 0 0 0 0 1 5 0 6
24.03.2018
Yokohama BayStars 0 0 4 0 0 2 2 0 0 8
Seibu Lions 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
23.03.2018
Chiba Lotte Marines 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6
Chunichi Dragons 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23.03.2018
Hiroshima Carp 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Fukuoka S. Hawks 0 3 1 0 0 1 0 0 5
23.03.2018
Yakult Swallows 2 0 0 0 0 0 0 1 4 7
Nippon Ham Fighters 0 1 0 0 0 2 1 2 1 7
23.03.2018
Hanshin Tigers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Orix Buffaloes 0 0 0 3 0 0 0 0 3
23.03.2018
Rakuten Gold. Eagles 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Yomiuri Giants 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23.03.2018
Yokohama BayStars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seibu Lions 3 0 0 0 1 0 0 0 4
21.03.2018
Orix Buffaloes
Hiroshima Carp
21.03.2018
Nippon Ham Fighters
Yokohama BayStars
Japan: Npb - Play Offs
04.11.2017
Yokohama BayStars 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Fukuoka S. Hawks 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4
02.11.2017
Fukuoka S. Hawks 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4
Yokohama BayStars 0 0 0 2 0 3 0 0 5
01.11.2017
Fukuoka S. Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yokohama BayStars 0 0 0 0 2 0 1 3 6
31.10.2017
Fukuoka S. Hawks 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Yokohama BayStars 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
29.10.2017
Yokohama BayStars 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Fukuoka S. Hawks 1 0 0 0 0 0 3 0 4
28.10.2017
Yokohama BayStars 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Fukuoka S. Hawks 1 2 0 0 7 0 0 0 10
24.10.2017
Yokohama BayStars 0 1 2 1 2 0 1 2 0 9
Hiroshima Carp 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
23.10.2017
Yokohama BayStars 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
Hiroshima Carp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
22.10.2017
Rakuten Gold. Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fukuoka S. Hawks 3 0 0 3 0 0 0 1 7
21.10.2017
Rakuten Gold. Eagles 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
Fukuoka S. Hawks 0 1 1 0 0 2 0 0 4
20.10.2017
Rakuten Gold. Eagles 1 2 0 0 2 0 0 0 0 5
Fukuoka S. Hawks 2 0 3 0 0 0 0 2 7
20.10.2017
Yokohama BayStars 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hiroshima Carp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.10.2017
Rakuten Gold. Eagles 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Fukuoka S. Hawks 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19.10.2017
Yokohama BayStars 0 0 2 0 2 1 0 0 1 6
Hiroshima Carp 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
18.10.2017
Rakuten Gold. Eagles 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Fukuoka S. Hawks 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
18.10.2017
Yokohama BayStars 0 0 0 0 0 0
Hiroshima Carp 0 0 0 0 3 3
17.10.2017
Yokohama BayStars 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6
Hanshin Tigers 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
16.10.2017
Rakuten Gold. Eagles 1 0 0 1 0 0 0 3 0 5
Seibu Lions 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
15.10.2017
Yokohama BayStars 0 0 2 0 2 0 6 0 3 13
Hanshin Tigers 0 2 1 0 0 1 2 0 0 6
15.10.2017
Rakuten Gold. Eagles 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
Seibu Lions 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Japan: Spring Koshien
04.04.2018
Osaka Toin 0 0 0 2 0 0 1 2 5
Chiben Wakayama 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
03.04.2018
Mie 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Osaka Toin 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
03.04.2018
Chiben Wakayama 0 0 2 3 0 0 1 4 0 12
Tokai Sagami 4 0 0 0 2 4 0 0 0 10
01.04.2018
Kanazawa Seiryo 0 2 2 0 0 1 1 3 0 9
Mie 0 3 4 0 0 0 2 0 5 14
01.04.2018
Hanamaki Higashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osaka Toin 4 5 0 2 3 0 2 3 19
01.04.2018
Soseikan 3 0 1 1 2 0 2 0 0 10
Chiben Wakayama 0 1 1 0 4 0 1 0 2 11
31.03.2018
Nihon Koku Ishikawa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tokai Sagami 1 0 0 0 0 1 0 1 3
31.03.2018
Kanazawa Seiryo 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
Omi 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
31.03.2018
Otokuni 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Mie 1 0 1 0 0 0 0 0 2
31.03.2018
Hikone Higashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanamaki Higashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30.03.2018
Osaka Toin 0 0 1 0 1 0 1 2 5
Meishu Gakuen Hitachi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30.03.2018
Chiben Gakuen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Soseikan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
30.03.2018
Kokugakuin 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
Chiben Wakayama 4 1 1 0 1 0 0 0 7
30.03.2018
Meitoku Gijuku 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nihon Koku Ishikawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
29.03.2018
Tokai Sagami 0 2 0 2 0 0 0 3 1 8
Shizuoka 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
29.03.2018
Nihon Daigaku DaiSan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mie 0 0 0 0 0 3 5 0 8
29.03.2018
Tomishima 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Kanazawa Seiryo 1 0 7 2 0 0 0 1 11
28.03.2018
Matsuyama Seiryo 0 1 0 1 0 0 2 0 1 5
Omi 0 5 1 1 0 1 0 0 8
28.03.2018
Otokuni 0 1 0 0 1 4 0 0 1 7
Okayama Sanyo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28.03.2018
Hikone Higashi 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4
Keio Fujisawa 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Japan: Summer Koshien
16.08.2018
Tokoha Kikigawa
Omi
16.08.2018
Takaoka Shogyo
Osaka Toin
16.08.2018
Kochi Shogyo
Saibi
16.08.2018
Urawa Gakuin
Nishogakusha
15.08.2018
Aichi Kogyo Daigaku Meiden 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Hotoku Gakuen 0 0 4 0 3 0 0 0 7
15.08.2018
Hachinohe Gakuin Kosei 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ryukoku Heian 0 3 3 0 0 0 2 2 4 14
15.08.2018
Nara Daigaku Fuzoku 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4
Nihon Daigaku DaiSan 2 0 1 0 0 2 0 1 2 8
15.08.2018
Kisarazu Sogo 0 1 0 0 1 0 1 2 2 7
Konan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.08.2018
Soshi Gakuen 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4
Shimonoseki Kokusai 0 0 1 0 1 0 0 0 3 5
14.08.2018
Yokohama 0 0 1 6 0 1 0 0 0 8
Hanasaki Tokuharu 1 0 0 0 0 2 1 0 2 6
14.08.2018
Ogaki Nihon 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Kanaashi Nogyo 1 2 0 0 0 0 0 1 2 6
14.08.2018
Nichinan Gakuen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tokoha Kikigawa 0 0 1 0 0 1 0 1 3
13.08.2018
Maebashi Ikuei 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Omi 1 0 0 0 0 2 0 0 1 4
13.08.2018
Takaoka Shogyo 1 2 0 2 0 0 0 0 5
Saku Chosei 0 0 1 0 0 2 0 0 1 4
13.08.2018
Oki Gakuen 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4
Osaka Toin 0 0 0 2 1 4 1 2 10
12.08.2018
Kochi Shogyo 1 7 0 4 0 0 0 0 0 12
Keio Yokohama 2 0 0 0 2 0 0 0 2 6
12.08.2018
Saibi 0 0 1 0 0 0 0 8 0 13
Kanazawa Seiryo 5 0 1 0 1 0 0 0 2 11
12.08.2018
Sendai Ikuei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urawa Gakuin 2 0 2 0 0 0 0 2 3 9
11.08.2018
Koryo 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Nishogakusha 2 0 0 0 0 0 3 0 5
11.08.2018
Aichi Kogyo Daigaku Meiden 3 0 0 0 4 1 0 2 10
Hakusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bookmark and Share